Huurvoorwaarden

Marinapark Lemmer BV

 

 

1 huurvoorwaarden

 

De huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Marinapark Lemmer BV gehuurde vakantiehuizen en boten. Het bedrijf MarinaPark Lemmer BV beheert de website www.MarinaPark.nl, evenals de website www.ferienunterkunft.de. Het fungeert als tussenpersoon tussen de huurders en de eigenaren van de respectievelijke huizen. Alle overeenkomsten tussen huurder en MarinaPark Lemmer BV die verder gaan dan deze huurovereenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn. Het doel van de verhuur is zonder uitzondering de vakantie van de huurders.

 

 

2 lease

 

Een huurovereenkomst komt tot stand door te boeken op onze website www.MarinaPark.nl of www.ferienunterkunft.de. Ter bevestiging ontvangt u automatisch een e-mail met de contractgegevens, die de huurder moet controleren op juistheid. Afwijkingen moeten onmiddellijk na ontvangst worden gemeld. Als de vereiste aanbetaling niet binnen 14 dagen is betaald, hebben we het recht om de boeking te annuleren wegens niet-betaling. Er worden in ieder geval verwerkingskosten (annuleringskosten) van € 50, - in rekening gebracht.

 

 

2.1 Huurovereenkomst

 

Indien de eerste termijn na boeking niet is ontvangen, kan MarinaPark Lemmer BV niet garanderen dat aan de huurovereenkomst zal worden voldaan en is daartoe niet meer verplicht. Indien de tweede termijn 4 weken voor aanvang van de reis niet is betaald, behoudt MarinaPark Lemmer BV zich het recht voor om de overeenkomst zonder opzegging te beëindigen.

 

 

2.2 Beëindiging van de huurovereenkomst

 

Een contract kan worden opgezegd tot de dag van aankomst. Dit dient schriftelijk te gebeuren per e-mail naar mail@marinapark.nl of per post naar MarinaPark Lemmer B.V., Brekkenweg 4-55, 8531 PM Lemmer. Geldigheid is de datum van ontvangst door MarinaPark Lemmer B.V.
Voor vergoeding bij no-show adviseren wij u een reisannuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan worden aangevraagd bij reisbureaus of autoclubs. Opnemen/opzeggen brengt de volgende kosten met zich mee: Bij opname tot 42 dagen voor aankomst ontstaat 30% van het totaalbedrag, bij opname vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aankomst ontstaat 60% van het totaalbedrag bij opname vanaf de 28e dag tot 4 dagen voor aankomst 90% van het totaalbedrag Bij annulering 3 dagen of meer voor aankomst wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. In ieder geval zullen annuleringskosten gelijk aan de boekingskosten in rekening worden gebracht.
Reeds omgeboekte reizen kunnen slechts tot 100% van het totaalbedrag worden geannuleerd. Een verdere omboeking is alleen mogelijk in het geval van een reisverbod.

 

 

2.3 Wijziging in huurovereenkomstoverdracht

 

Omboeken of wijzigen kan tot 4 weken voor aanvang van de reis. Alle latere wijzigingen worden beschouwd als beëindiging en zijn onderhevig aan 2.2.

 

 

2.4 Verantwoordelijkheid van de tussenpersoon

 

2.4.1 MarinaPark Lemmer BV is verantwoordelijk voor de juiste weergave van de verhuurobjecten. MarinaPark Lemmer BV is gerechtigd om in geval van ernstige omstandigheden de huurder binnen 48 uur een alternatieve woning aan te bieden. Indien de huurder niet akkoord gaat, dient hij dit binnen 3 dagen te melden. MarinaPark Lemmer BV heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

2.4.2 In geval van overmacht zoals Brand, oorlog en natuurrampen of uitzonderlijke omstandigheden zoals Bij overlijden van de eigenaar van het gehuurde appartement heeft MarinaPark Lemmer BV het recht om de overeenkomst zonder vergoeding te ontbinden. De huurder heeft dan recht op een gelijkwaardig, alternatief object indien dit beschikbaar is of de vergoeding van het reeds betaalde deel van de huur. In ieder geval bij beëindiging van de overeenkomst kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden ingediend tegen Marinapark Lemmer BV.

 

 

 

2.5 Verantwoordelijkheid van de huurder

 

2.5.1 De huurder is verantwoordelijk voor de goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele door de huurder veroorzaakte schade. Indien de huisregels niet worden nageleefd, heeft Marinapark Lemmer BV het recht om het gebruik van de woning te allen tijde te beëindigen en de overeenkomst te annuleren zonder aanspraak te maken op terugbetaling. Indien de huurder van een boot of een jacht zich niet aan de geldende voorschriften houdt, het gehuurde niet goed behandelt, of indien de verhuurder het onvermogen van de huurder constateert, kan de verhuurder de overeenkomst ook te allen tijde beëindigen zonder aanspraak te maken op terugbetaling.

 

 

3 communicatie

 

Het bedrijf MarinaPark Lemmer BV behoudt zich het recht voor om alle informatie op bovengenoemde HomePage op te slaan en zal contact met u opnemen per e-mail of telefoon. Gebruik daarom de genoemde contacten of de gratis terugbelservice. Houd er rekening mee dat er geen informatie of contracten per post worden verzonden.

 

 

4 verhuurvereisten

 

De vakantiewoningen mogen alleen geboekt worden zoals beschreven. Let op het exacte, maximale aantal personen, op het naleven van een rookverbod en het al dan niet meenemen van een hond. Andere huisdieren zijn alleen toegestaan ​​in overleg. Bij overtreding van deze bepalingen kan en zal Marinapark de betaalde borg volledig inhouden.

 

 

5 betalingsvoorwaarden

 

Een directe betaling van 50% van het totale huurcontract is verschuldigd na voltooiing van de boeking. Let op de mogelijke betalingsmogelijkheden voordat u boekt. De resterende betaling is verschuldigd 4 weken voor aanvang van de reis. Boek je slechts 4 weken voor aanvang van de reis, dan betaal je 100% van de totale huursom. Voor alle andere boekingen die direct of kort voor aanvang van de reis plaatsvinden, betaalt u ter plaatse 100% contant.

 

 

6 prijzen

 

De huurprijs van het vakantiehuis of motorboot is inclusief de diensten die zijn inbegrepen in de huurprijs en staan ​​vermeld op de website. De bijkomende kosten van de woning (bijv. Elektriciteit, water of gas) zijn inbegrepen in de huurprijs. Voor langetermijnverhuur gelden andere regels. U kunt extra services of services boeken die aan de huurprijs worden toegevoegd.

 

 

7 kortingen

 

Indien kortingen worden gegeven voor de betreffende huurwoning, kunnen meerdere kortingen niet worden gecombineerd tenzij schriftelijk anders bevestigd door MarinaPark Lemmer BV. De huurder wordt tijdens het boekingsproces op de hoogte gebracht van speciale aanbiedingen of kortingen. Na voltooiing van de boeking heeft de huurder geen recht op het claimen van kortingen of speciale aanbiedingen.

 

 

8 aanbetaling

 

Voor elk vakantiehuis is een borg van EUR 150 verschuldigd. Bij een schade die dit bedrag overschrijdt, wordt het bedrag ingehouden (eigen bijdrage bij een verzekering). De borg voor de gehuurde boten / jachten is gegradueerd en aangegeven in de prijslijst. Bij schade heeft de verhuurder tevens het recht om de door de woning en / of boot betaalde borg in te houden om de schade te verrekenen.

 

Categorie 1: € 150, - borg - eigen risico € 300, - per schadegeval

Categorie 2: € 450, - borg - eigen risico € 450, - per schadegeval

Categorie 3: € 1000, - borg - aftrekbaar per schade € 1000, -

 

Na het verstrijken van de huurperiode wordt de betaalde borg via bankoverschrijving terugbetaald indien er geen schade is, of in geval van schade alleen het verschil.

 

9 Materiële schade

 

De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de voorziening tijdens de huurperiode. Schade die in de tijd is ontstaan ​​wordt gedurende de huurperiode zo snel mogelijk hersteld en verrekend. Huurder is verplicht contact op te nemen met een van onze medewerkers om de schade te melden. Niet meegedeelde schade zal na vertrek op kosten van de huurder worden hersteld.

 

 

10 Correct gebruik

 

De huurder is verplicht de inventaris in de woning zo te gebruiken dat er geen schade of onnodig vuil is. Zorg er bij vertrek voor dat het vuilnis uit alle emmers wordt aangeleerd, alle ramen gesloten zijn, de verwarming (op het voorgeschreven punt) wordt verlaagd, al uw bagage wordt verwijderd en het beddengoed (indien geboekt) in de gang wordt verwijderd. Alle elektronische apparaten moeten ook worden getoond. Bij werkzaamheden door onze medewerkers wordt de huurder in rekening gebracht.

 

 

11 klachten

 

Gebreken, beschadigingen of fouten in de vakantiehuizen of boten dienen direct bij aankomst gemeld te worden aan onze medewerkers ter plaatse (klacht). Hiervoor gebruiken onze medewerkers een overhandigingsprotocol (boten). Indien bij het overhandigen van de sleutels geen van de genoemde punten wordt gevonden, wordt dit in dit protocol vastgelegd en door de huurder bevestigd. MarinaPark Lemmer BV behoudt zich het recht voor om gebreken en / of schade te onderzoeken en te beslissen over de noodzaak van snelle reparatie.

 

 

11.1 Klachten

 

Indien schade, fouten of gebreken in een huurwoning niet naar tevredenheid kunnen worden verholpen, dient binnen 10 dagen na afloop van de huurperiode een schriftelijke klacht bij MarinaPark Lemmer BV te worden ingediend. Onvoldoende reiniging moet worden gemeld bij het intrekken en wordt door ons personeel gecontroleerd en indien nodig verwijderd.

 

 

11.2 Klachten

 

MarinaPark Lemmer BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid die geen betrekking heeft op de vakantiehuizen of boten. Als het verblijf wordt verminderd vanwege slecht weer, geuren van omliggende boerderijen, lawaai van bouwplaatsen, verkeer, insecten, enz., Wordt geen aansprakelijkheid of restitutie aanvaard.

 

 

12 Overdrachtprotocol / chartercontract

 

Bij de overhandiging van charterboten wordt een overdrachtsprotocol of een chartercontract tussen de huurder en de makelaar door ondertekening bevestigd. De bepalingen van de respectievelijke documenten zijn van toepassing. Deze kunt u ook downloaden van onze website.

Boten die niet volledig door de huurder / bevrachter worden ingeleverd, betalen een tankvergoeding van € 25 plus brandstof (min. € 2,50 / liter) en worden in mindering gebracht op de borg.

Kontakt mit Marinapark Lemmer BV